Dialog mbi tolerancën fetare në Kosovë -  VOA - 17-Sep-2013 18:00
Kosova kultivon tolerancën fetare -  Evropaelire - 17-Sep-2013 14:40
Në Kosovë, ka liri fetare -  Zeri - 17-Sep-2013 16:10
Mbyll kete pjese