Në Kosovë, ka liri fetare -   - 17-Sep-2013 16:10
Kosovë: Misioni i OSBE-së promovon dialogun ndërfetar -  Republika - 17-Sep-2013 10:20
Liderët fetarë – rol në mirëkuptimin e komuniteteve -  InfoGlobi - 17-Sep-2013 16:20
x