18:01 Rifreskuar në
Kultivimi i bimëve mjekësore, mjaft fitimprurës
Kultivimi i bimëve mjekësore, mjaft fitimprurës
Koha.net - 03-Jul-2012 17:11
Istog, 3 korrik - Kultivuesit dhe përpunuesit e bimëve mjekësore i kanë shtuar kapacitetet teknike për prodhimin dhe përpunimin e këtyre bimëve dhe kjo ka mundësuar që bimët mjekësore të jenë edhe më të kërkuara në tregun e jashtëm.
Rilindje e prodhimtarisë së bimëve aromatike-mjekuese
Bota Sot - 03-Jul-2012 16:51
Në Kosovë janë rreth 6 ndërmarrje që merren me grumbullimin e bimëve mjekuese-aromatike dhe grumbullimin e frutave malor, por llogaritet se janë deri në 4 mijë grumbullues gjithsej, dhe se ka me mijëra familje të cilat i sigurojnë të ...
Imazhe
Kultivimi i bimëve mjekësore, mjaft fitimprurës
Koha.net
Rilindje e prodhimtarisë së bimëve aromatike-mjekuese
Bota Sot


Share
 |