19:23 Rifreskuar në
Kultivimi i bimëve mjekësore, mjaft fitimprurës
Rilindje e prodhimtarisë së bimëve aromatike-mjekuese
Bota Sot - 03-Jul-2012 16:51
Në Kosovë janë rreth 6 ndërmarrje që merren me grumbullimin e bimëve mjekuese-aromatike dhe grumbullimin e frutave malor, por llogaritet se janë deri në 4 mijë grumbullues gjithsej, dhe se ka me mijëra familje të cilat i sigurojnë të ...
Galeri

Lajmet Kryesore