Loja për pasuritë detare të Mesdheut -  Gazeta Dita - 17-Feb-2020 00:44
Loja për pasuritë detare të Mesdheut -  Respublica - 17-Feb-2020 00:39
x