Parandalimi i një Lufte të Ftohtë II -  Reporter - 12-Sep-2019 12:44
Rritje e pabarazisë brenda vendeve -  Reporter - 10-Sep-2019 14:23
x